Brugerbetaling på Naturcenteret

Tilbuddene om brug af stedet og naturvejledning er gratis for børn og unge fra Randers kommunes institutioner, som besøger Naturcenteret indenfor vores almindelige åbningstid.

Erhvervsgrupper fra Randers kommune kan uden betaling få en rundvisning på Naturcenteret indenfor vores åbningstid.

Kurser for andre grupper i Randers kommune, f.eks. personalearrangementer, afvikles efter takster fastsat af byrådet i Randers kommune (se her på siden).

Lokaler kan også lejes til forskellige formål.

Vi har desværre ikke meget personalekapacitet til at arrangere aktiviteter for f.eks. forældreråd i skoleklasser, børnehaver og lignende i weekender og i aftentimerne, men man kan leje vores udendørsområde og selv forestå arrangementet.

Takster for arrangementer Randers Naturcenter 2022

Anvendes for grupper der ikke er omfattet af de betalingsfrie målgrupper (Alle priser er excl. moms)

Kurser og personalearrangementer (incl. Naturvejledning)

Op til 20 deltagere 1500,-/time excl materialer
20-30 deltagere 1800,-/time excl materialer
30-40 deltagere 2100,-/time excl materialer
Antal deltagere herover individuel aftale

Lukkede arrangementer

Naturvejledning, rundvisninger, naturformidling 600,- /time

Min. 2 timer på hverdage og 3 timer i weekender

Frit deltagerantal

Leje af lokaler

Leje af et lokale (excl. naturvejledning)
Primær målgruppe* udenfor alm. åbningstid
200,- /time, min 4 timer
Leje af et lokale (excl. naturvejledning)
Sekundær målgruppe**
500,- /time, min 4 timer

Leje af udeområde

Leje af udeområde (incl. Brænde, lån af udstyr, anvendelse af toiletter)
Primær målgruppe udenfor alm. åbningstid samt foreninger
800,- pr arrangement
Sejlads (incl. bådfører) - Gælder for sejlads i handicapbåde, kaag, kanoer og kajakker
Primær målgruppe udenfor alm. åbningstid samt foreninger
1200,- /time

*) Primær målgruppe = børn, unge og kommunens borgere organiseret i foreninger
**) Sekundær målgruppe = private, virksomheder og lignende