Lokaler

Naturskolehuset

Naturskolehuset er vores største hus med plads til 45 siddende ved borde, endnu flere, hvis alle taburetter tages i brug. Lokalet bruges til undervisning, møder, foredrag m.v.

Udelivshuset

Udelivshuset kan bookes af institutioner fra Randers kommune - især for grupper som arbejder med 0-6 årige børn, disse har fortrinsret.

Sciencehuset

Naturcenterets Sciencehus er et lokale indrettet med klinker på gulvet, stålvaske og inventar der kan tåle at blive brugt til naturvidenskabelige undersøgelser.