Brug af naturskolehuset

Praktiske oplysninger

 

Kære bruger af Naturskolehuset - Randers Naturcenter

Hermed en række praktiske oplysninger vedr. lån/leje af vores faciliteter.

Vi forventer at du passer rigtig godt på vores hus og vi tager det for givet, at den ansvarlige kontaktperson har det fulde ansvar for at hus og indbo anvendes med stor respekt og efterlades i samme stand, som det blev modtaget.

Ved modtagelse af nøgle er der mulighed for at spørge nærmere ind til de enkelte områder.

l dette hæfte er også indsat de generelle ordensregler for Randers Naturcenter disse skal venligst  respekteres.

Velkommen - vi håber l får et godt arrangement

NB:

Respekter venligst at al rygning foregår HELT udenfor området - der er altså rygeforbud på hele det indhegnede areal omkring Randers Naturcenter. Der henvises til opstillet askebæger på P-plads.

 

Døgnvagt til håndtering af akutte skader på bygninger

Ved brand, indbrud, hærværk, vandskade, stormskade, udkald til vinterberedskab mv. kan vagten uden for kontortid kontaktes på Ejendomsservice’ hovednummer 8915 6969. En telefonsvarer vil oplyse om, at der er ringet uden for normal arbejdstid, og at der kan trykkes 1 for at få kontakt med vagten.

 

Sådan kommer du ind

Med den almindelige nøgle lukker du dig ind v hovedporten

Med den elektroniske nøgle bippes yderdøren v hoveddøren på naturskolehuset. Du holder den elektroniske  nøgle foran displayet ca. et sekund.

Med den almindelige nøgle åbnes hængelås v skydedøre, der hænger udendørs foran alle store glaspartier. Pga. brandfare skal der altså åbnes mindst en af skydedørene- denne kan da bruges som nødudgang.

Toilet i gavlen af Naturskolehuset og handicaptoilettet i gavlen  af

Sciencehuset  låses også op med denne nøgle.

Nøglen kan - hvis det er aftalt - også bruges til hængelåse v Grejbasen i gavlen v stalden, brændeskur samt låge til dyrenes fold og til affaldsområdet ved de gamle naturskolebygninger.

Hunde og andre dyr må ikke medtages indendørs i bygningen.

 

Indbo i huset

Der er opsat lærred over glasdør mod terrasser - må gerne bruges.

De udstoppede dyr og andre udstillingsgenstande skal behandles med meget stor forsigtighed- vi forventer at børn er under opsyn af voksne.

Der er 40 siddepladser og 10 ekstra taburetter

 

Brug af projektor

Tilslut projektor kablet til medbragt PC

Tænd på ”ON” knappen på fjernbetjeningen til projektor

Tilslut højtaler kablet ved ønske om lyd

Tænd på ”ON” bag på højtaleren øverst på reolen

Efter brug slukkes projektoren på ”STANDBYE” knappen og

højtalerne på samme knapper som de blev tændt på.

 

Rengøring

Rengøringsredskaber og rengøringsmidler findes i aflåst skab v han­dicaptoilettet. Et mindre udvalg findes under køkkenvasken.

Bordoverflader og køkkenet rengøres efter brug

Hvis stole er beskidte aftørres disse.

Borde og stole afleveres som ved modtagelse - dvs. hvis stole er sat op på borde eller stablet i et hjørne afleveres lokalet på samme måde.

Gulvet fejes og vaskes (hvis nødvendigt) med de anviste produkter. Husk gulve skal afleveres i samme stand som de blev modtaget.

Affaldsspande tømmes og anbringes i relevante containere ved vores "affaldsterminal" ved de gamle naturskolebygninger.

Bemærk vi har affaldssortering.

 

Køkken

Porcelæn, køkkengrej, kaffemaskine, elkedler mv kan frit anvendes, hvis det efterlades rengjort og placeret i rette køkkenskabe efter brug.

Medbring selv kaffe, the mv. - brug venligst ikke det der evt. står i skabene  da   l  kom.

Opvaskemaskinen  skal tømmes  før  huset forlades.  Vaske tabs  findes under vasken.  Husk også at rense filteret  i bunden af  maskinen.

Manual  for  opvaskemaskine,  ovn,  komfur  mv  ligger  øverste  skab v køleskabet.

Rengøringsmidler til køkkenet findes under vasken

Klude og viskestykker  er  i skuffe v køleskab

Affald  afleveres  i  relevante  affaldscontainere  v den gamle  naturskole

brug nøglen til at låse dig igennem træ lågen i plankeværket. Bemærk vi har affaldssortering

Der er porcelæn m.m. til 40 kuverter

 

Sådan låser du af

Alle yderdøre og vinduer lukkes

Når yderdøren på Naturskolehuset er lukket og du står på ydersiden bibbes med den elektroniske nøgle på display udendørs- hold den elektroniske nøgle så længe foran displayet at der skiftes lyd og displayet lyser rødt => huset er låst og alarmsystem sat i gang. Det tager ca. 5-7 sekunder.

Aflås alle hængelåse ved udvendige skydedøre m den almindelige nøgle

Aflås manuelt toilet i gavlen af Naturskolehuset samt handicaptoilet­ i gavlen af Sciencehuset - husk også skabet med rengøringsmidler.

Aflås alle de porte, låger mv udendørs hvor l har åbnet.

Dobbelttjek venligst  ovenstående !

 

Udendørs oplysninger

Arealet omkring bålhytte mv. udlejes separat fra bygningerne- der kan derfor godt være andre brugere af Naturcenteret samtidigt.

l er velkommen til at besøge vores indhegning m geder/får- men med stor respekt for dyrene.  Dvs. ingen støjende adfærd og løb i folden - l er gæster hos dyrene. Børn KUN ifølge med voksne. Der er elhegn om hele folden - vær opmærksom herpå.

Vi sætter dyrevelfærd meget højt derfor tolereres absolut ingen chikane eller forstyrrelse af dyrene.

Der er IKKE adgang i dyrenes stald.

Bord/bænke sæt må gerne flyttes, men sæt dem på plads efter  brug.

l grejbasen findes en vandkande og et brandtæppe som l stiller ved bål stedet  - obligatorisk.

Det er IKKE tilladt at fodre dyrene.

 

Ordensregler for Randers Naturcenter og udearealer

1) Rygning er forbudt. Der henvises til opstillet askebæger på P-plads.

2) Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

3) (Undtaget er arrangementer  med skriftlig tilladelse fra Randers Naturcenter).

4) Det er tilladt  at tage  kortvarige  ophold.  Overnatning er kun tilladt med tilladelse fra Randers Naturcenter.

5) Hunde skal føres i snor.

6) Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Området  er videoovervåget

 

Ordensregler  for Fugletårnet  ved Randers  Naturcenter

1) Rygning er forbudt.

2) Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

3) Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er ikke tilladt.

4) Hunde må ikke medbringes i fugletårnet

5) Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Fugletårnet  er  videoovervåget

 

Ordensregler  for havneområdet  ved Randers  Naturcenter

1) Motorbåde ingen adgang. Undtaget Naturcenteret både.

2) Kanoer og kajakker er velkomne ved ikke-kommerciel benyttelse.

3) Fiskeri  i havnebassinet  er forbudt.

4) Rygning er forbudt.

5) Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

6) Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er ikke tilladt.

7) Hunde skal føres i snor.

8) Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Området  er videoovervåget