Brug af Udelivshuset

Praktiske oplysninger

 

Hermed en række praktiske oplysninger vedr. lån af vores faciliteter.

Booking af  huset sker gennem  Helle-Marie Taastrøm  naturcenter@randers.dk eller tlf. 86432537 eller Charlotte Buchhave cmb@randers.dk, tlf. 51162669.

Når l har booket huset forventer vi, at l passer rigtig godt på det, og vi tager det for givet, at den ansvarlige kontaktperson har det fulde ansvar for at hus og indbo anvendes med stor respekt og efterlades i samme stand, som det blev modtaget.

Naturcenterets normale åbningstid er 8.00 -14.30 mandag til torsdag og 8.00 - 13.30 om fredagen. Hvis l forventer at bruge huset udenfor åbningstiden, skal l låne et nøglesæt på forhånd bestående af en alm. nøgle samt en elektronisk nøgle. Hvis l kommer fra en daginstitution/dagtilbud, kan nøglen hentes på Naturcenteret, forinden efter aftale. Hvis l er ansatte i dagplejen, skal den overdrages af jeres dagplejepædagog.

Når l har booket huset er der mulighed for at spørge nærmere ind til brugen af andre områder på Naturcenteret

l dette hæfte er også indsat de generelle ordensregler for Randers Naturcenter - disse  skal  venligst  respekteres.

Velkommen - vi håber l får et godt arrangement

NB:

Respekter venligst at al rygning foregår HELT udenfor området, der er altså rygeforbud på hele det indhegnede areal omkring Randers Naturcenter. Der henvises til opstillet askebæger på P-plads.

Døgnvagt til håndtering af akutte skader på bygninger

Ved brand, indbrud, hærværk, vandskade, stormskade, udkald til vinterberedskab mv. kan vagten uden for kontortid kontaktes på Ejendomsservice’ hovednummer 8915 6969. En telefonsvarer vil oplyse om, at der er ringet uden for normal arbejdstid, og at der kan trykkes 1 for at få kontakt med vagten.

 

Sådan kommer du ind i udelivshuset

Hvis du kommer  udenfor normal åbningstid,  lukker du dig ind ved hovedporten med den almindelige nøgle.

Med den elektroniske  nøgle bippes v yderdør  v  hoveddøren  på Udelivshuset  Du holder den elektroniske  nøgle foran displayet ca. et sekund.

Med den almindelige nøgle åbnes hængelås v skydelåger, der hænger udendørs foran alle store glaspartier.  Pga. brandfare skal der altid låses op for mindst en af skydedørene, så dette er nødudgang.

Toilet i gavlen af Naturskolehuset  og handicaptoilettet  i gavlen af Sciencehuset låses også op med denne nøgle, for at komme til voksentoiletter.

Børnetoilet og puslerum er i gavlen af Udelivshuset og åbnes automatisk, når l har åbnet m den elektroniske nøgle ved husets fordør.

Nøglen kan - hvis det er aftalt - også bruges til hængelåse v Grejbasen i gavlen v stalden, brændeskur samt låge til dyrenes fold og til affaldsområdet ved de gamle naturskolebygninger.

 

Inde i Udelivshuset

De udstoppede dyr og andre udstillingsgenstande skal behandles med meget stor forsigtighed. Genstandene må meget gerne bruges og berøres, men vi forventer at børn er under opsyn af voksne.

l depotet kan l finde udstyr til aktiviteter inde og ude, der vil ligge instruktioner til brug af udstyret. Der vil også være sove madrasser, soveposer og lignende, hvis vejret er godt må det gerne anvendes udendørs.

HUSK at rengøre net og pander m.m.

Der vil være manualer til brug af smartboard samt andet  elektronisk udstyr under smartboardet.

Øvrige informationer og instruktioner findes i ringbind v smartboardet

Rengøringsmidler findes i depotrum. De må IKKE sættes under  køkkenvasken.

Det er muligt at købe materialer til en omgang pandekager (50,-kr.)

 

Køkken

Porcelæn, køkkengrej, kaffemaskine, elkedler mv kan frit anvendes, hvis det efterlades rengjort og placeret i rette køkkenskabe efter brug.

Medbring selv kaffe, the mv. - brug venligst ikke det der evt. står i skabene da l kom.

Opvaskemaskinen skal tømmes før huset forlades. Vaske tabs  findes under vasken.  Husk også at rense filteret  i bunden af  maskinen.

Manual  for  opvaskemaskine,  ovn,  komfur  mv  ligger  øverste  skab v køleskabet.

Klude og viskestykker er i skuffe ved køleskabet

Affald afleveres i relevante affaldscontainere ved den gamle  naturskole, brug nøglen til at låse dig igennem trælågen i plankeværket.

Bemærk vi har affaldssortering

 

Brug af PC/Active Board

Tænd Pc'en som hænger på væggen på ”ON” knappen.

Tænd projektoren ved at trykke på den RØDE knap på fjernbetjeningen.

Brug musen til at navigere rundt som på en almindelig computer, bemærk at der på skrivebordet ligger forskellige relevante links og hjemmesider.

Når I ønsker at slukke computeren trykkes der på start menuen og der vælges ”Luk computeren”. Derefter trykkes der 2 gange på den RØDE knap på fjernbetjeningen for at slukke projektoren.

 

Rengøring

Bordoverflader og køkkenet rengøres efter brug.

Hvis stole er beskidte aftørres disse.

Borde og stole afleveres som ved modtagelse - dvs. hvis stole er sat op på borde eller stablet i et hjørne, afleveres lokalet på samme måde.

Gulvet fejes.

Affaldsspande tømmes og anbringes i relevante containere ved vores "affaldsterminal" ved de gamle naturskolebygninger - bemærk vi har affaldssortering i flere fraktioner.

Husk også at tømme skraldespanden på børnetoilettet.

 

Sådan forlader du huset

Alle yderdøre og vinduer lukkes

Når yderdøren på Udelivshuset er  lukket, og du står på ydersiden bibbes med den elektroniske nøgle på display udendørs - hold den elektroniske nøgle så længe foran displayet at der skiftes lyd og displayet lyser rødt => huset er låst og alarmsystem sat i gang. Det tager ca. 5-7 sekunder.

Aflås alle hængelåse ved udvendige skydelåger m den almindelige nøgle

Hvis l er sidste brugere på Naturcenteret, skal toilettet i gavlen af Naturskolehuset, samt handicaptoilettet i gavlen af Sciencehuset aflåses m. alm. nøgle.

Aflås alle de porte, låger mv udendørs hvor l har åbnet.

 

Dobbelttjek  venligst  ovenstående !!

 

Udendørs

l er velkomne til bruge udearealerne på Naturcenteret. Bålstedet foran udelivshuset er altid automatisk reserveret til brugerne af udelivshuset.

Ønsker l at bruge flere bålsteder må dette lige aftales med en medarbejder.

l er velkommen til at besøge vores indhegning m geder/får - men med stor  respekt for dyrene. Dvs. ingen støjende adfærd og løb i folden - l er gæster hos dyrene.

Børn KUN ifølge med voksne hos dyrene. Der er elhegn om hele folden - vær opmærksom  herpå.

Vi sætter dyrevelfærd meget højt - derfor tolereres absolut ingen chikane eller forstyrrelse af dyrene. Der er lKKE adgang i dyrenes boks, men gerne i forrummet, hvis døren er åben.

De mindre dyr som kaniner, høns mv. er i bure bag stalden. her er l meget velkommen til at gå rundt og kigge. Hvis I ønsker adgang til de mindre dyr skal I på forhånd bestille et arrangement med dette indhold på Naturcenteret

Dyrene må IKKE fodres.

Bord/bænke sæt må gerne flyttes, men sæt dem på plads efter brug. l forbindelse med Udelivshuset findes bord/bænke sæt til mindre børn.

 

Ordensregler for Randers Naturcenter og udearealer

1) Rygning er forbudt. Der henvises til opstillet askebæger på P-plads.

2) Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

3) (Undtaget er arrangementer  med skriftlig tilladelse fra Randers Naturcenter).

4) Det er tilladt  at tage  kortvarige  ophold.  Overnatning er kun tilladt med tilladelse fra Randers Naturcenter.

5) Hunde skal føres i snor.

6) Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Området  er videoovervåget

 

Ordensregler  for Fugletårnet  ved Randers  Naturcenter

1) Rygning er forbudt.

2) Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

3) Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er ikke tilladt.

4) Hunde må ikke medbringes i fugletårnet

5) Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Fugletårnet  er  videoovervåget

 

Ordensregler  for havneområdet  ved Randers  Naturcenter

1) Motorbåde ingen adgang. Undtaget Naturcenterets både.

2) Kanoer og kajakker er velkomne ved ikke kommerciel benyttelse.

3) Fiskeri  i havnebassinet  er forbudt.

4) Rygning er forbudt.

5) Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

6) Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er ikke tilladt.

7) Hunde skal føres i snor.

8) Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Området  er videoovervåget