Brug af udeareal og bålhytte

Brug af Udeareal og bålhytte - Randers Naturcenter

 

Hermed en række praktiske oplysninger vedr. lån/leje af vores faciliteter.

Vi forventer at du passer rigtig godt på vores område og vi tager det for givet, at den ansvarlige kontaktperson har det fulde ansvar for at område og grej anvendes med stor respekt og efterlades i samme stand, som det blev modtaget.

Ved modtagelse af nøgle er der mulighed for at spørge nærmere ind til de enkelte områder.

l dette hæfte er også indsat de generelle ordensregler for Randers Naturcenter - disse skal venligst  respekteres.

 

Top 5 ideer til aktiviteter

1) Fiske i søen efter smådyr

2) Gå på opdagelse i naturen f.eks Gudenåparken, Hornbæk enge og Vorup Enge

3) Anvende bålgrej til pandekager, wokretter, suppe og meget mere

4) Finde de gamle lege frem fra grejbasen - i gavlen ved stalden

5) Lav et orienteringsløb i området. Kort kan downloades fra vores hjemmeside

Velkommen - vi håber l får et godt arrangement

 

Sådan kommer du ind

Med den udleverede nøgle lukker du dig ind ved hovedparten.

Toilet i gavlen af Naturskolehuset og handicaptoilettet i gavlen af Science huset låses op.

Lås op til "Grejbasen" som ligger i gavlen af stalden- her finder l bålriste og andet båludstyr, brandsikringsudstyr, fiskenet, lupglas, bak­ ker mv. Aftal venligst med personalet på forhånd hvad l ønsker at bruge til netop Jeres arrangement.

Du kan komme til udekøkkenet i gavlen af Science huset. Brug vand med omtanke v opvask og lignende.

Nøglen virker også til brændeskuret - brug brænde med fornuft  lad være med at lave for store bål. Der beregnes max 2 store trillebøre med brænde pr. arrangement.

Med nøglen kan du låse dig ind i folden ved dyrene og også komme til affaldscontainerne ved den gamle Naturskole gennem trælåge i plankeværket.

 

Udendørs

Arealet omkring bålhytte mv udlejes separat fra bygningerne - der kan derfor godt være andre brugere af Naturcenteret samtidigt.

 

DYR

l er velkommen til at besøge vores indhegning m geder/får - men med stor respekt for dyrene. Dvs. ingen støjende adfærd og løb i folden - l er gæster hos dyrene. Børn KUN ifølge med voksne.

Der er elhegn om hele folden - vær opmærksom  herpå.

Vi sætter dyrevelfærd meget højt - derfor tolereres absolut ingen chikane eller forstyrrelse af dyrene.

Der er IKKE adgang i dyrenes stald

Det er IKKE tilladt at fodre dyrene.

 

GREJ

l grejbasen findes en vandkande og et brandtæppe som l stiller ved bålstedet det er obligatorisk når der laves bål.

I grejbasen findes masser af grej til forskellige aktiviteter. Se oversigt på vores hjemmeside.

 

Bord og bænke flyttes på plads

Bord og bænke sæt må gerne flyttes, men sæt dem på plads efter brug. Hvis de placeres under udhæng på træterrassen skal Bord/bænke sæt  stilles retur på græsarealet efter brug.

 

Ingen Boldspil

Bolde, frisbee og lign. Hører ikke hjemme på Naturcentret .

Når I har lejet stedet på fordelagtige vilkår, er det for at I skal lave NATUR aktiviteter med jeres børn.

 

Ingen Højtalere med musik

Ingen højtalere med musik, uden forudgående aftale med Naturcentret.

 

Oprydning:

Alt anvendt udstyr rengøres - bål udstyr, vandslukker,  fiskenet osv. osv. - alt sættes tilbage på rette plads.

Der er mulighed for  varm/kold vand i ude køkkenet for enden af Sciencehuset

Fiskenet m.m. rengøres nemmest ved udendørs vandpost ved siden af Sciencehuset.

Rengøring af begge toiletter- rengøringsredskaber og rengøringsmidler findes i aflåst skab v handicaptoilettet

Affaldsspande tømmes og anbringes i relevante containere ved vores "affaldsterminal" ved de gamle Naturskolebygninger- bemærk vi har affaldssortering i flere fraktioner (pap/papir, glas, husholdningsaffald)

Udeområdet ryddes for alt affald - også madrester.

Udekøkken rengøres, hvis det har været brugt.

 

Sådan  låser du af

Aflås manuelt toilet i gavlen af Naturskolehuset samt handicaptoilettet i gavlen af Sciencehuset husk også skabet med rengøringsmidler

Aflås alle de porte, låger mv udendørs hvor l har låst op

Aflås grejbasen og brændeskur

Tjek at alle bål er slukket- husk det er dit ansvar- eftersluk altid et bål med vand. Det er ikke nok det "bare" brænder ned ......

Dobbelttjek ovenstående !!

 

Ordensregler for Randers Naturcenter og udearealer

1) Rygning er forbudt. Der henvises til opstillet askebæger på P-plads.

2) Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

3) (Undtaget er arrangementer  med skriftlig tilladelse fra Randers Naturcenter).

4) Det er tilladt  at tage kortvarige ophold. Overnatning er kun tilladt med tilladelse fra Randers Naturcenter.

5) Hunde skal føres i snor.

6) Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Området  er videoovervåget

 

Ordensregler  for Fugletårnet  ved Randers  Naturcenter

1) Rygning er forbudt.

2) Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

3) Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er ikke tilladt.

4) Hunde må ikke medbringes i fugletårnet

5) Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Fugletårnet er videoovervåget

 

Ordensregler  for havneområdet  ved Randers  Naturcenter

1) Motorbåde ingen adgang. Undtaget Naturcenteret både.

2) Kanoer og kajakker er velkomne ved ikke-kommerciel benyttelse.

3) Fiskeri  i havnebassinet  er forbudt.

4) Rygning er forbudt.

5) Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

6) Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er ikke tilladt.

7) Hunde skal føres i snor.

8) Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Området  er videoovervåget