Forårets fugle på og ved Gudenåen.

Torsdag den 14/4 kl. 9.00-13.00.

Vi vandrer en tur ad stierne langs Gudenåen med start ved Randers Naturcenter. På turen kommer vi både gennem Hornbæk Enge og Vorup Enge. Rørhøgen er kommet, og de mange gæs, ænder og lappedykkere gør klar til en ny ynglesæson. Turens længde er ca. 8 km og afvikles i et roligt tempo.
Mødested: Randers Naturcenter.
Medbring: Vandtæt fodtøj, da der kan være vådt på stierne. Gerne kikkert. Varme drikke efter behov – vi holder pause undervejs.
Arrangør: Randers Kommune.
Turledere: Ornitologerne Benny Kristensen (40 35 45 16) og Lars Tom-Petersen.