Grøn Sommerlørdag ved Gudenåen

Lørdag den 13. Juni kl. 10-14 ...... AFLYST

En sommerlørdag for hele familien med mulighed for at afprøve flere forskellige naturaktiviteter, du kan f.eks. være med til at presse honning fra vores bistader og få en lille smagsprøve.

Dette arrangement lægger sig op til den store danske KRIBLE KRABLE indsats, som foregår i forsommeren i hele Danmark og også vises på DR Ramasjangs børne TV.  Vær f.eks. med til dagens ”kratlusker undersøgelse” hvor vi undersøger hvilke dyr, som bor i krattet rundt om Naturcenteret og inddeler dem op efter forskellige sjove og tydelige kendetegn!

Det er også muligt at få en sejltur i Naturcenterets både – billetter udleveres på dagen fra kl. 10 efter ”først til mølle” princippet.

Du kan også høre mere om projekt ”Tidsrejsen” og deltage i små historiske aktiviteter.

På dagen hygges også med bål med bagning af pandekager - man er også velkommen til at tage mad med til grillen.

For børn i alle aldre er Naturcenterets fiskenet, luppe, akvarier osv. taget frem, så der kan fiskes og fanges smådyr på livet løs i Naturcenterets lille sø.

Mødested: Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, Randers NV.

Medbring: Udetøj og gerne en madkurv.

Arrangør: Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37