Det sydlige Kristrup og lidt mere…

Mandag 6/11 kl 13 - ca 14. 30

Svane

Fra de 5 sten i Parkourparken på Tronholmen (?) går vi ud mod de nyere naturområder og hører om fortidens Losseplads og hvordan man her i nutiden har fået dette forvandlet til rekreative områder, som mange glædes over. Vi går af stier mod Kristrup Engvej og undervejs præsenteres historier og formidling om fortiden, fremtiden og nutiden – også set i forhold til projekt Tidsrejsen. Turen er gratis.

Guider: Arkivar Tina Knudsen-Jensen, Museum Øst Jylland og naturvejleder Helle-Marie Taastrøm, Randers Naturcenter

Mødested: Parkourparken på Tronholmen – ved de 5 sten

Tilmelding

Arrangementet afholdes kun ved minimum 6 deltagere

Tilmeldingsfristen er den 3/11 kl. 9.00

Ved tilmeldelse af flere personer, husk da at genindlæse siden efter hver person:)