Elektrofiskeri - matematik og fisk

Elfiskeri-undersøgelse - se hvad der er under overfladen i en mindre bæk

Naturcenteret har tilladelse til at elfiske 1x pr måned i den nærliggende Svejstrup Bæk. Der fortælles om vandløb, ferskvand, kvalitet af vand, levesteder for fisk mv.

Eleverne er med på feltarbejde og der fanges fisk med elektricitet - alle fisk undersøges og genudsættes. Eleverne er med i vandet iført waders. Matematik i praksis

Årstid: hele året

Tidsforbrug: 2,5 time

Aldersgruppe: fra 6.klasse