Ferskvandsundersøgelse

Miljødetektiverne på job

Mange af ferskvandsdyrene kan anvendes som indikator for biotopens tilstand - dvs. smådyrene "sladrer", fordi de har forskellige tolerancer overfor ilt, forurening, lys mv.

Ud fra dette kan man på flere faglige niveauer bestemme forureningsgraden i et vandhul, en sø eller et vandløb. Eleverne lærer på Naturcenteret principperne bag dette og får en helt anden tilgang til forurening - hvad det kan være, og hvad det betyder for dyr og planter i de ferske vande.

Til de mindre elever (2.-5. klasse) anvender vi en forenklet undersøgelse, og for ældre elever gennemfører vi undersøgelsen i en mere detaljeret version.

Beregn mindst 2 timer - for de ældre elever gerne 3-4 timer.

Kan i princippet gennemføres hele året, men vinter og is sætter sin begrænsning.