Ferskvandsundersøgelse fra 8. klasse

Formålet med forløbet er at bedømme vandkvaliteten i Naturcenterets sø og/eller Elledammen ved brug af SPARK-dataloggere. Vandkvaliteten kan fortælle os, om vandmiljøet er sundt eller usundt, og samtidig fortæller det også noget om den omkringliggende natur.

Lad eleverne være feltbiologer for en dag!

Til øvelsen vil vi bruge SPARK dataloggere. Dette er en lille håndholdt computer, der kan måle forskellige parametre - alt efter hvilke sensorer man tilkobler. Vi vil bruge en vandkvalitets-sensor, hvortil vi kobler en pH-, ledningsevne-, temperatur- og opløseligt ilt måler.

Vi starter med en kort introduktion til de parametre, vi skal måle, efterfulgt af en gennemgang af hvordan dataloggeren fungerer. I skal arbejde i grupper. Hver gruppe måler parametrene og observerer følgende: vejret, omkringliggende natur samt omrørings-muligheder.

Efter vi har foretaget målinger og observationer på lokaliteten, analyserer eleverne deres resultater i grupperne og bedømmer vandkvaliteten. Som afrunding gennemgår vi resultaterne og diskuterer muligheder for forbedringer af vandmiljøet. 

Eleverne forventes at deltage aktivt i diskussion af resultater, og det er derfor nødvendigt, at I har arbejdet med vandkvalitet og de valgte parameter hjemmefra. 
Herunder finder du et forberedelsesark: