Fotosyntese og cellulær respiration

Vi undersøger fotosyntese, cellulær respiration og respiration hos plante og dyr, samtidig med at eleverne fordyber sig i plantens mikroskopiske celler og ser bladets opbygning.

Til øvelsen brugers SPARK dataloggere. Dette er en lille håndholdt computer der kan måle forskellige parameter alt efter hvilke sensorer man tilkobler. Vi vil bruge en CO2-, O2- og LUX måler, til at måle produkterne af fotosyntes og respiration for både mus og planter. Desuden vil vi se på opbygningen af bladet i mikroskop hvor eleverne selv laver præparaterne.

Vi starter med en kort introduktion til fotosyntese, cellulær respiration samt bladets opbygning og funktion, efterfulgt af en gennemgang af hvordan dataloggeren fungerer. Herefter opdeles eleverne i hold som de arbejder i resten af forløbet.

Eleverne forventes at deltage aktivt i diskussion af resultater og det er derfor nødvendigt I har arbejdet med fotosyntese, cellulær respiration og planters opbygning hjemmefra.