Fagbøger

Forskellige fagbøger udlånes - varierende antal og niveau

Vi udlåner til brug på Naturcenteret:

  • Fuglebøger
  • Planteflora
  • Svampebog
  • Smådyr i Skoven
  • Forårsplanter i skoven
  • Træer i Skoven