Vandaktiviteter

Tema som f.eks.: Ferskvandsundersøgelser, dyrelivet i søen, åndingsmetoder og haletudsetur mv

Brug dagen på at dykke ned i Naturcenterets sø med fiskenet og fang smådyr.  En fisketur efter smådyr i søen er altid sjovt og lærerigt. Dyrene undersøges og bestemmes ved brug af stereolup (hvis Sciencehuset bookes) eller bestemmes udfra Naturcenterets bestemmelse-ark, der tales om forskellige åndings-metoder og vandkvaliteten kan vurderes udfra søens dyreliv.  

Vi udlåner til brug på Naturcenteret:

  • 50 fiskenet

  • 25 vand ketchere

  • 25 små akvarier

  • 30 fotobakker til de dyr i fanger

  • 10 klare plastspande

  • 2 store vandkikkerter

  • 20 lupglas til vanddyr

  • 2 bestemmelsesduge til "smådyr i vandhullet"

  • Fotobestemmelses-oversigt af de vigtigste vanddyr på Naturcenteret