Vandkvalitet med SPARK

Lad eleverne lege med de digitale dataloggere og samtidig foretage målinger til bedømmelse af vandkvaliteten. Fra 8. klasse.

Forslag til undervisning i vandhuls-biologi med SPARK-dataloggere

Dette undervisningsforløb omhandler vandkvalitet i søer og vandhuller. Eleverne vil blive bekendt med, hvilke biologiske målinger der foretages i forbindelse med vandkvalitetsundersøgelser, foretage disse målinger og arbejde i dybden med de målte parametre.

Vejledninger: