Udlejning af lokaler

De store undervisningslokaler kan lejes af grupper der ønsker at afholde arrangementer på stedet.

Der er differentieret prispolitik efter hvad lokalet skal anvendes til. Se under Information/Brugerbetaling/Takstblad.

Kommunens foreninger der opfylder Oplysningsforbundets regler om lån af kommunale lokaler kan - hvis det er et arrangement med et væsentligt grønt indhold - gratis låne et lokale. Det kan dog ikke lade sig gøre at bruge lokalerne som klub/mødested  - der er nærmere tale om et "Grønt Forsamlingshus" der kan bruges v mere specielle lejligheder.

Gå til udlejning af lokaler