Naturvejledning - oplevelser, leg og læring

Randers Naturcenter tilbyder og skaber gode muligheder for oplevelser, leg og læring målrettet børn i 0-5 års alderen.

Naturvejledning

Naturcenteret understøtter med sine rammer trivsel, læring og udvikling for børn i dagtilbud, som omfatter dagplejere, vuggestuer, børnehaver og kombinerede institutioner i Randers Kommune.

Der er mulighed for, at dagtilbuddene kan anvende centerets tilbud rettet mod børnenes udeleg, naturoplevelser og viden om natur og naturfænomener.

Derfor er der særligt tilrettelagte aktiviteter og ideer, der kan bruges til børn i målgruppen. Du kan læse mere om aktiviteterne herunder. Aktiviteterne, der er beskrevet, kan arrangeres i samarbejde med en formidler på centeret. Hvis du vil have ideer til, hvad du selv kan lave på centeret, kan du læse mere herom under overskriften 'På egen hånd'.