Foreninger

Foreninger kan anvende Naturcenterets faciliteter til afholdelse af arrangementer.

Lokaler foreninger kan låne eller leje Naturcenterets faciliteter til foredrag, møder, kurser mv. på de tidspunkter, hvor der ikke foregår andre aktiviteter på Naturcenteret.

De folkeoplysende foreninger, der har hjemsted i Randers Kommune, kan anvende Naturcenteret gratis mod selv at forestå rengøring, oprydning osv., men det kræver, at der er tale om et arrangement med et væsentligt grønt indhold. Det skal med andre ord give mening, at arrangementet afvikles på Naturcenteret.

Vi vil meget gerne linke til lokale grønne foreninger, der arbejder med natur og miljø i Randers kommune, så giv os gerne et praj. :-)

Foreninger, der gerne vil høre noget om Naturcenterets virke, kan få en rundvisning på stedet. Sådant et arrangement vil vare ca. 1,5 time og bør bestilles i rimelig god tid.

Det grønne forsamlingshus

Vi ønsker, at Randers Naturcenter kan opfattes som et grønt forsamlingshus, hvor foreninger, der også formidler og anvender natur i et eller andet omfang, kan drage nytte af den fantastiske beliggenhed i Randers. Lokaler og udendørsarealet skal gerne benyttes og anvendes aktivt af borgere fra foreninger med tilhørsforhold i Randers Kommune.

Når foreninger arbejder sammen om en grøn agenda, kan nye samarbejdsrelationer og partnerskaber opstå.

Hvis foreninger også ønsker at anvende udeareal, bålhytte mv., opkræves dog en mindre betaling som driftstilskud - se Brugerbetaling/takstblad 2022.