Pårørende til demente

Fyraftensarrangementer for pårørende til demente borgere, som har haft en hård tid under corona-perioden.

Randers Naturcenter er beliggende naturskønt ved Gudenåen og udbyder i dagligdagen forskellige naturvejledningstilbud til dagtilbud, skoler, familiegrupper og også til ældre/handicapområdet.

Med dette tiltag ønsker Alzheimer Foreningen, Ældreområdet i Randers kommune og Randers Naturcenter i fællesskab at udbyde 5 arrangementer hen over 2. halvår af 2020 kl 16-20 – som fyraftensarrangementer for pårørende til demente borgere, som har haft en hård tid under corona-perioden.

Baggrunden er dels at give rum for fællesskab og mental recovery, men også at give input og ideer til aktiviteter og muligheder, som de pårørende efterfølgende kan gennemføre med deres demensramte pårørende. Det vil også være en vigtig del af aktiviteterne, at de pårørende lærer naturcenteret at kende som en demensvenlig mulighed/tilbud i Randers kommune.

Man er som pårørende meget velkommen til at tilmelde sig alle 5 arrangementer. Tilmeldingsfrist er 2 dage før det aktuelle arrangement og der er et mx på 40 deltagere hver gang. Alle arrangementer er gratis at deltage i.

Er der spørgsmål til arrangementer kan man rette henvendelse til Alzheimer foreningen, Erla Buhl. Tlf. 29372120, Mail: Erla.buhl@hotmail.com

Disse arrangementer er gratis pga. bevilgede midler fra Sundhedsstyrelsen.