Pårørende til demente

Arrangementer for pårørende til demente borgere, som har haft en hård tid under corona-perioden.

Randers Naturcenter er beliggende naturskønt ved Gudenåen og udbyder i dagligdagen forskellige naturvejledningstilbud til dagtilbud, skoler, familiegrupper og også til ældre/handicapområdet.

Med dette tiltag ønsker Alzheimer Foreningen, Ældreområdet i Randers kommune og Randers Naturcenter i fællesskab at udbyde 5 arrangementer hen over 2. halvår af 2020 kl 16-20 – som fyraftensarrangementer for pårørende til demente borgere, som har haft en hård tid under corona-perioden.

Baggrunden er dels at give rum for fællesskab og mental recovery, men også at give input og ideer til aktiviteter og muligheder, som de pårørende efterfølgende kan gennemføre med deres demensramte pårørende. Det vil også være en vigtig del af aktiviteterne, at de pårørende lærer naturcenteret at kende som en demensvenlig mulighed/tilbud i Randers kommune.

Man er som pårørende meget velkommen til at tilmelde sig alle 5 arrangementer. Tilmeldingsfrist er 2 dage før det aktuelle arrangement. Alle arrangementer er gratis at deltage i.

Naturcenteret er handicapvenligt indrettet og du kan sagtens være med, selvom du evt. er dårligt gående – der er andre deltagere, som ikke går med på turene og der er åbent til Naturcenterets lokaler under hele arrangementet.

Naturvejlederne deltager de første par timer – Alzheimerforeningen, Demensgruppen Randers er med under hele arrangementet.

Der tages selvfølgelig alle corona hensyn, som er anbefalet af Sundhedsmyndighederne.

Alle arrangementer afholdes på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20,

8920 Randers NV

Tilmelding elektronisk via Randers Naturcenters hjemmeside eller til Alzheimerforeningen, Demensgruppen Randers v. Erla Buhl på tlf. 29372120

Er der spørgsmål til arrangementer kan man rette henvendelse til Alzheimer foreningen, Erla Buhl. Tlf. 29372120, Mail: Erla.buhl@hotmail.com

Disse arrangementer er gratis pga. bevilgede midler fra Sundhedsstyrelsen.