Odder for en dag

ADVARSEL: Alle børnene bliver forvandlet til oddere

Odder

Introduktion:

En legende dag med masser af læring, næsten uden børnene opdager det.

Vi snakker om odderen, får lov at røre naturcentrets udstoppede odder og tager på tur rundt om Naturcenteret med knurhår. Vi hører mere om blandt andet fiskeruser, oddere i Gudenåen og hvordan man laver et odderspor med sin hånd.

Praktiske Oplysninger:

Klassetrin: 0.-2. klasse

Fag: Natur/Teknologi

Varighed: 1 ½ time

Hvornår: Hele året

Din rolle: Vi håber du vil lege med sammen med børnene og mindske eventuelle uroligheder:)