Praktisk Botanik

Planterne kan bruges til mange ting, her anvender vi deres evner i shampoo!

Brændenælde

Introduktion:

Medbring flasker til shampoo (fx ½L flasker, gerne uden mærkater).

Arrangementer starter med en snak om planter og hvordan vi som mennesker bruger dem. Herefter hvordan vi kan bruge dem i shampoo og de muligheder vi har på dagen.

Eleverne opdeles i grupper og laver gruppevis en shampoo med lige netop de ønsker de har. Vi tænder bål, arbejder med sankning af planter, temperatur og forhold.

Når shampooen er færdig fordeles den ud så alle elever får lidt shampoo med hjem.

Praktiske Oplysninger:

Klassetrin: 4.-6. klasse

Fag: Natur/Teknologi

Varighed: 2-3 timer

Hvornår: April-oktober

Din rolle: Hjælp gerne med at holde bålet i gang, oprydning og rengøring sammen med eleverne og mindske eventuelle uroligheder:)