Dissektion af fisk

Lad eleverne dykke ned i fiskens fysiologi og lade dem inspirere ved at komme helt tæt på ... bogstavelig talt!

Klassetrin: 4.-9. klasse

Fag: Natur/Teknologi, Biologi

Primært kompetenceområde: Undersøgelse

Kompetencemål: Eleven kan gennemføre egne undersøgelser i Natur/Teknologi og Biologi.

Varighed: 1-2 timer

Sted: Naturcenteret

Hvornår: Hele året

Inspiration: Forløbet kan med fordel tænkes sammen med "Bål – og Ildaktiviteter" eller "Fisketur".

Ved ankomst til naturcenteret udleveres dissektionsudstyret. Eleverne opdeles i små grupper med hver deres fisk. Det giver eleverne god mulighed for sammen at finde de forskellige organer og diskutere deres funktion hos fisken. Inden dissektionen, defineres fiskens morfologiske karakteristika. Skæl og gæller nærstuderes i stereolup, og fisken skæres op, og dissektionen påbegyndes. Under dissektionen undersøges fiskens organer, og eleverne taler om organernes funktion.

OBS. Fiskene medbringer I selv.

Grej til udlån

Et forløb som dette kan med fordel foregå udendørs ved Naturcenteret eller ved booking af Naturcenterets Sciencehus, hvor der kan lånes stereolupper mv. Vi udlåner til brug på Naturcenteret:

  • 15 skalpeller
  • 15 dissektionssakse
  • 15 pincetter
  • 15 dissektionsnåle
  • 10 petriskåle
  • 10 saltkar
  • 10 manualer til dissektion af ørred
  • 3D - Model over fiskens indvolde

Manualer til dissektion af fisk og stereolup

Dissektion af fisk

Manual til digital stereolup

Manual til stereolup