Smådyr på land

Tema f.eks.: krible krable dyr, smådyr i skoven, forsøg med lys/skygge/tørt/vådt

Klassetrin: 0.-6. klasse

Fag: Natur/Teknologi

Primært kompetenceområde: Undersøgelse

Læringsmål: Naturen lokalt og globalt:

  • Eleverne kan indsamle små dyr ved brug af udstyr.
  • Eleverne kan undersøge dyrene ved brug af lup/stereolup.
  • Eleverne kan bestemme dyrene ved hjælp af bestemmelsesdug og opslagsbøger/papirer fra naturcenteret (kriblekrable info om dyrene/hvad kan man finde).

Varighed: 1-3 timer

Hvornår: April-oktober

Eleverne finder smådyr omkring naturcenteret og opbevarer dem i terrarier til nærmere undersøgelse. Dyrene bringes med tilbage til det fælles samlingspunkt og undersøges i de små lupglas, eller man kan låne naturcenterets stereolupper til en nærmere undersøgelse. Når dyrene bestemmes, kan det gøres ud fra overordnede grupper eller med specifikke navne.

Grej til udlån

Vi udlåner til brug på Naturcenteret:

  • 25 små terrarier
  • 15 runde lukkede lupglas til snegle
  • 30 skeer til at grave i jorden med
  • 15 lupglas til landdyr
  • 10 fotobakker
  • 2 bestemmelsesduge til "smådyr på land"
  • Fagbogen: "Smådyr i skoven"

Vejledning

Inden besøget overvejes om eleverne skal have mulighed for at se på dyrene i stereolup. I så fald bookes D-huset på Naturcenteret også.

Der er gode mulighed for at finde smådyr under de store træer udenfor Naturcenteret, hvor jorden er løs og der ligger visne blade. Husk ikke at grave i græsplænen el.lign. Dæk jorden til igen, så i efterlader så få spor som muligt.

Grav forsigtigt i forskellige lag i jorden. Mellem bladene, i det øverste jordlag og dybere ned. Der findes forskellige dyr alt efter hvor man leder. På døde træstammer kan barken forsigtigt løsnes. Her findes også mange smådyr.

En skovlfuld jord eller blade lægges i en fotobakke, og skeerne bruges til forsigtigt at samle dyrene op.

Overvej om dyrene skal gemmes og kikkes på i fællesskab, eller om de skal sættes fri med det samme. Husk at mange af dyrene kræver en høj fugtighed og ikke tåler at være i tørt miljø for længe.

Snegle bør gemmes i et terrarium for sig selv, da andre dyr ofte blive klistret ind i sneglenes slim

Når I er færdige, skal tingene renses for jord og sættes på plads. Husk at tælle efter, om I har alting med tilbage.

OBS. Vær opmærksom på at padder og krybdyr er fredede. Hvis I finder f.eks. en frø eller en salamander, så vær ekstra forsigtige og lad være med at røre dem for meget.

Herunder findes en række dokumenter, udarbejdet af naturcenteret til brug ved emnet "smådyr på land":