Vandaktiviteter

Tema som f.eks.: Ferskvandsundersøgelser, dyrelivet i søen, åndingsmetoder og haletudsetur mv.

Klassetrin: 0.-6. klasse

Fag: Natur/Teknologi

Primært kompetenceområde: Undersøgelse

Kompetencemål: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser

Varighed: 1-3 timer

Hvornår: April-oktober

Brug dagen på at dykke ned i Naturcenterets sø med fiskenet og fang smådyr. En fisketur efter smådyr i søen er altid sjovt og lærerigt. Dyrene undersøges og bestemmes ved brug af stereolup (hvis Sciencehuset bookes) eller bestemmes udfra Naturcenterets bestemmelsesark, der tales om forskellige åndingsmetoder, og vandkvaliteten kan vurderes udfra søens dyreliv.

Eleverne undersøger dyrelivet og dyrenes levesteder i vandhullet. De indfangede dyr undersøges og bestemmes og kan evt. indgå i elevernes vurdering af vandhullets forureningsgrad.

Afhængig af klassetrin kan der tages fat på emner som fuldstændig/ufuldstændig forvandling, forplantning og forvandling, ånding, tilpasning, livscyklus, levesteder, forurening og iltning.

Grej til udlån

Vi udlåner til brug på Naturcenteret:

  • 50 fiskenet
  • 25 vand ketchere
  • 25 små akvarier
  • 30 fotobakker til de dyr i fanger
  • 10 klare plastspande
  • 2 store vandkikkerter
  • 20 lupglas til vanddyr
  • 2 bestemmelsesduge til "smådyr i vandhullet"
  • Fotobestemmelses-oversigt af de vigtigste vanddyr på Naturcenteret

Vejledninger: