Bedre adgang til naturoplevelser i Gudenåparken: Arbejdet er i gang

Randers Kommune har givet grønt lys til planerne om at etablere nye publikumsfaciliteter i Gudenåparken.

I januar 2019 bevilgede AAGE V. JENSEN NATURFOND godt 6.5 millioner kroner til at forbedre adgangen til naturoplevelser i Gudenåparken og Gudenåengene.

Randers Kommune har nemlig givet grønt lys til planerne om at etablere en række nye publikumsfaciliteter i området. Og arbejdet er gået i gang.

Alle, der bruger området, kan dermed glæde sig til en række forbedringer: Nye udsigtsplatforme langs trækstien i Hornbæk Enge skal skabe mulighed for en rolig naturoplevelse ved engsøerne. En boardwalk gennem rørskoven skal give en særlig oplevelse ved Randers Naturcenter. Små opholdssteder og platforme vil give mulighed for den stille naturoplevelse i Vorup Enge og i Gudenåparken. Og for blandt andet kørestolsbrugere vil en særlig bro og platform ud i Gudenåen gøre det muligt at komme ud og opleve Gudenåen fra søsiden.

Afspærringer mens arbejdet står på

Den første del af anlægsarbejdet vil være nedramning af de pæle, der skal bære trækonstruktioner på diget i Hornbæk Enge. Af hensyn til publikums sikkerhed vil trækstien mellem fløjdiget vest for motorvejen og Fladbro være afspærret, mens arbejdet står på. Fodgængere og cyklende vil i stedet blive omdirigeret til at færdes ad Fladbrovej eller ad den gamle Engvej.

Næste etape vil blive mellem fløjdiget øst for motorvejen og Vasen, hvor publikum ligeledes vil blive omdirigeret til en anden rute. Herefter vil anlægsarbejdet flytte ind mod Gudenåparken og Naturcenteret.

De nye faciliteter vil være klar til brug efterhånden som de bliver bygget færdige. Hele anlægsarbejdet ventes at være afsluttet i december.