Naturen i Maj – Krible, Krable og meget mere

Lørdag 25. maj kl 10-14

Naturen viser sig ofte fra sin flotteste side i maj – det meste er sprunget ud, vejret er skønt og solen skinner ofte. Denne dag er særligt henvendt til de mindste børn i alderen 3-8 år der fanges masser af KRIBLE KRABLE dyr på land og i vand og man kan også lave sin egen insekt-støvsuger eller vandkalvefælde og få den med hjem.

Dette arrangement lægger op til den store danske KRIBLE KRABLE uge, som foregår i uge 21 i hele Danmark og vises også på DR Ramasjangs børne TV. På dagen hygges også med bål med bagning af pandekager - man er også velkommen til at tage mad med til grillen.

Vær med til dagens ”kratlusker undersøgelse” og blive kratlusker for en dag! Vi undersøger hvilke dyr som bor i krattet rundt om Naturcenteret, tager billeder og inddeler dem op efter forskellige sjove og tydelige kendetegn!

Der sejles på dagen ture i Naturcenterets både (dog forbehold for ustadigt vejr). Billetter til sejlads udleveres på dagen fra kl. 10 efter ”først til mølle princippet”.

Mødested: Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.

Medbring: Udetøj, evt. madkurv.

Arrangør: Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37