Naturcenterets Historie

Her kan du læse mere om Naturcenterets historie samt udviklingen fra Naturskole til Naturcenter.

Randers Naturcenter startede som Randers Naturskole i 1991 og voksede sig større og større - med et besøgstal, som i 2014 rundede over 51.000 gæster.

Udbuddet af naturvejlederaktiviteter voksede også, således at alle aldersgrupper og mange forskellige målgrupper har anvendt Randers Naturskole aktivt i en eller anden form.

Fra 2004 begyndte man i Randers kommune at arbejde aktivt for at tilføre naturskolen et bedre fysisk grundlag for at udføre sin naturformidling, og i sommeren 2010 startede den store nybygning af rammer for et helt nyt center med endnu flere muligheder.

I forbindelse med den store udvidelse var tiden derfor moden til at skifte ordet "skole" ud med ordet "center" - for at understrege den store mangfoldighed af borgere fra Randers kommune, der anvender stedets tilbud.

Byggeriet 2010-2012

Det har været superspændende at følge byggeprocessen, og mange interesserede har fulgt med. Herunder er samlet en række billeder og små noter, der har fulgt byggeriet hele vejen - fra den første udgravning til indvielse februar 2012.

Randers Naturskole har eksisteret siden 1991 og har siden vokset sig større og større - både hvad angår antal arrangementer og antal gæster. I 2009 var der i alt ca. 26.500 brugere af stedet.

Gennem lang tid har det været et stort ønske om, at bygningsmassen kunne følge med omfanget af naturvejlederaktiviteter, og derfor blev omfattende nybyggeri startet i august 2010.

Byggeriet blev færdigt i januar 2012, hvorefter udeområdet blev reetableret.

1. spadestik blev foretaget 16/9 2010 af Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune og Direktør Anders Skov, Aage V. Jensens Naturfond.

Bygningerne opføres i miljørigtige materialer, og der tages i udformningen hensyn til indkig fra Gudenåen og den bedste placering for naturen på grunden. Bygningerne bygges i træ og svæver på et stort træ plateau pga. faren for oversvømmelse fra Gudenåen. Der nedlægges jordvarme og opsættes solfangere.

I perioden august 2010 - november 2011 bygges der nye bygninger til Randers Naturcenter. Projektet omfatter også en mindre havn med mulighed for sejlads med handicapvenlige både.

Byggeriet er resultatet af flere års samarbejde mellem flere forskellige kommunale forvaltninger og er gennemarbejdet gennem lang tid i forhold til indhold, form og økonomi.

Bygherre er Randers kommune - Bygningsafdelingen.

Arkitekt er Inge Saugbjerg - Bygningsafdelingen, Randers kommune.