Vision for Randers Naturcenter

Vision for Randers Naturcenter inddeles i 3 hovedemner:

  1. Naturcenteret tilbyder handicapvenlige inspirerende rammer for naturoplevelser, naturformidling, friluftsliv, læring og rekreation i miljøet omkring Gudenåen og tilstødende naturområder. Naturcentret har til hensigt at skabe en langsigtet forståelse for naturbevarelse, klima- og miljøforhold.

  2. Naturcenterets primære målgruppe er børn og unge. Familier, foreninger og kommunens øvrige borgere er også vigtige målgrupper, hvor Naturcentrets bygninger også kan tænkes anvendt som et grønt forsamlingshus.

  3. Naturcenteret er opført som et bæredygtigt demonstrationsbyggeri og udgør et videnscenter for naturformidling og naturpædagogik i Randers kommune.

Vedtaget af Randers Byråd 21.11 2011