Kontakt Naturcenteret

Vi er flere medarbejdere, der lægger vores arbejdstid på Randers Naturcenter - vi er både fuldtids- og deltidsansatte (8-37 t/uge). Vores faglige baggrunde spænder bredt, hvilket reflekterer de mange forskellige arbejdsopgaver hverdagen på Naturcenteret bringer.

Helle Marie Taastrøm
Tlf.: 89 15 47 48 (træffes bedst dagligt kl. 8-9)
E-mail: naturcenter@Randers.dk

Arbejdsopgaver:

  • Varetager alle forespørgsler vedr. arrangementer på Naturcenteret
  • Arrangerer aktiviteter på Naturcenteret indenfor mange forskellige biologiske fagområder.
  • Flere offentlige arrangementer spredt over året - se kalender.
  • Afholder naturkurser for forskellige erhvervsgrupper af faglig eller social karakter.

Helle-Marie er uddannet biolog, naturvejleder og udeskolevejleder.

Per er uddannet købmand, kanoinstruktør og har duelighedsbevis til sejlads.

Per arbejder med drift at bygninger, arbejdsledelse af praktikanter og formidling

Maria er uddannet biolog, naturvejleder og kanoinstruktør 1.

Maria arbejder med den direkte naturvejledning, udarbejder nyt undervisningsmateriale, kanosejlads samt grafisk design og layout.

Maj er uddannet Skov-og naturtekniker med speciale i natur/friluftsformidling samt Naturvejleder. Hun er kreativ og dygtig indenfor håndværk og kan bruge et væld af forskellige naturmaterialer.

Udover naturvejledning, udarbejder Maj nyt undervisningsmateriale og sejler i Naturcenterets både på Gudenåen.

Birgitte er uddannet biolog og arbejder med naturvejledning. Hun er en ørn til insekter og smådyr og brænder for biodiversitet.

Lotte er uddannet social- og sundhedsassistent, hun arbejder med drift, beskæftigelse af praktikanter og formidling for særlige målgrupper

Louise arbejder især med grafiske design samt  receptionsarbejde, skilte, foldere og plancher.

Peter er uddannet pædagogisk assistens, kanoinstruktør og har duelighedsbevis til sejlads.Han arbejder med naturcenterets dyrehold og sejlads i sommerperioden, deltager også i formidling.

Kirsten arbejder med pasning af drivhus, højbede, krukker, træer og meget andet grønt i Naturcenterets område. Hjælper også med andre opgaver i Naturcenterets drift

På Naturcenteret har vi 6 Naturhjælpere. Naturhjælperne er ansat i beskyttet beskæftigelse i samarbejde med Andre aktører i Randers Kommune.

Naturhjælperne holder styr på meget og arbejder bl.a. med pasning af Naturcenterets dyrehold, sørger for brænde, hjælper med rengøring og mange andre praktiske opgaver.

Naturhjælperne arbejder 2-5 dage om ugen

 

Lars er uddannet biolog og naturvejleder. han har duelighedsbevis til sejlads. og laver naturvejledning i hele Randers Kommune.

Tlf.: 89 15 15 97 / 25 44 16 97

E-mail: lars.maagaard@randers.dk