Ordensregler

Ordensregler for Randers Naturcenter og udearealer - Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

 • Al rygning skal ske på et anvist og afskærmet område.
 • Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.
 • (Undtaget er arrangementer med skriftlig tilladelse fra Randers Naturcenter).
 • Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er kun tilladt med tilladelse fra Randers Naturcenter.
 • Hunde skal føres i snor.
 • Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.
 • Området er videoovervåget.

Havnens sejladsmæssige faciliteter, herunder slæbested, flydebro og fortøjningsmuligheder, må kun benyttes af Randers Naturcenter samt Kano og Kajakklubben Gudenaa.

 • Fiskeri i havnebassinet er forbudt.
 • Al rygning skal ske på et anvist og afskærmet område.
 • Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.
 • Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er ikke tilladt.
 • Hunde skal føres i snor.
 • Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.
 • Al rygning skal ske på et anvist og afskærmet område.
 • Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.
 • Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er ikke tilladt.
 • Hunde må ikke medbringes i fugletårnet.
 • Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.
 • Fugletårnet er videoovervåget.