Kasser til forskellige dyr

Vær med til at højne biodiversiteten i den bynære natur.

Hvis man vil gøre en indsats for at berige den natur man færdes i f.eks. i egen have eller på legepladsen er det en god ide at opsætte forskellige typer af kasser, som fugle og mindre pattedyr kan bruge som redekasser og/eller overnatte i. Ved at skabe forskellige ynglepladser, sovepladser og lignende gør man måske naturen mere beboelig for den enkelte art og skaber levesteder for flere arter i det samme naturområde.

Her på siden er en række eksempler og alle typer er også opsat på Randers Naturcenter. Kom gerne forbi og se hele galleriet :-).

God fornøjelse

Bjergvipstjertkasse

Redekasse som kan bruges af både bjergvipstjert og vandstær.

Egernkasse

Sådan bygger du en egernkasse.

Flagermuskasse

Sådan bygger du en flagermuskasse.

Gråspurvekasse

Redekasse til gråspurve

Høgeuglekasse

En kasse til Høgeugle, Lille Skallesluger eller Hvinand

Kirkeuglekasse

En kasse til Kirkeuglen

Mejsekasser

Kassen passer til blåmejse, fyrremejse, sortmejse, sumpmejse og topmejse.

Mursejlerkasse

Byg en Mursejlerkasse.

Musvitkasse

Kassen kan også bruges til Skovspurv, den Brogede Fluesnapper eller Rødstjert.

Natuglekasse

Byg en kasse til Natuglen.

Perleuglekasse

Denne kasse kan også anvendes af Allike og Huldue.

Rødhalskasse

Denne kasse kan også bruges af Grå Fluesnapper, Hvid Vipstjert og Rødstjert.

Sløruglekasse

Byg en kasse til Sløruglen.

Spurveuglekasse

Byg en kasse til Spurveuglen.

Stærekasse

Stærekassen kan også bruges til Spætmejsen.

Træløberkasse

Byg en kasse til Træløberen.

Tårnfalkekasse

Byg en kasse til Tårnfalken.

Vendehalskasse

Byg en kasse til Vendehalsen.