Mere om bjergvipstjert

Lidt om arten

Dansk navn: Bjergvipstjert

Latinsk navn: Motacilla cinerea

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 18 cm.

Levested: Yngler i Europa, Marokko, Algeriet, Acorerne, Madeira og de Kanariske Øer, Mellemøsten og store dele af det centrale Asien, østpå til Stillehavskysten og Japan.

Bjergvipstjerten er en almindelig trækfugl i Danmark. Den kan forveksles med flere underarter af Gul vipstjert, men bjergvipstjerten kendes især på den blågrå overside. Den lever ikke kun i bjergene, men næsten altid i umiddelbar nærhed af vand.

Bjergvipstjerten er en gul, hvid og blågrå fugl, på samme størrelse som vores almindelige hvide vipstjert. Den er mest talrig i Jylland, hvor der er mange vandløb og ved stillestående vand, hvor den kan søge efter føde. Gerne i nærheden af enten en bro eller ved en gammel vandmølle, hvor den kan bygge sin rede tæt på vandet. De danske bjergvipstjerter er delvis trækfugle. De overvintrer hovedsageligt i vest og Sydvesteuropa, mens andre Europæiske bjergvipstjerter overvintrer så langt sydpå som det tropiske Afrika. Bjergvipstjerten lever hovedsageligt af insekter som den fanger både på jorden, i vandet og i luften. Den ankommer til Danmark i marts og april. De bygger rede og lægger 4-6 æg i slutningen af marts. Ofte får de to kuld om året. Efter 13-14 dage klækkes æggene. Ungerne bliver i reden i yderligere 12 dage, før de flyver ud for at klare sig selv.