Mere om Vandstær

Viden om arten

Dansk navn: Vandstær

Latinsk navn: Cinclus cinclus

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 18 cm.

Levested: Det meste af Skandinavien, Storbritannien, syd og Mellemeuropa og østpå til Centralasien.

Vandstæren er ikke en stær, men tilhører sin egen familie. Den er meget sjælden som ynglefugl i Danmark, hvilket skyldes manglen på klare bække med god strøm, hvor den søger efter føde. Den er dog en almindelig træk og vintergæst. Opsætning af redekasser til vandstæren, vil hjælpe dens fremgang i Danmark.

Vandstæren er en sort og brun fugl på størrelse med en almindelig stær. Den kendes bedst på den hvide hals og den korte hale. Den søger føde i rene vandløb ved at dykke ned mod strømmen, hvor den primært fanger vårfluelarver og andre vandinsekter. Den kan endda finde på at gå rundt på bunden af vandløbet. Vandstæren er en god indikator for rene vandløb, for hvis vandet ikke er rent, er der ingen, eller meget få vandinsekter. Vandstæren kan ses hele året, men ses især om vinteren, når de norske og svenske fugle supplerer de danske standfugle. Når vandstæren bygger rede, er det i umiddelbar nærhed af et vandløb. I april lægger hunnen 4-6 æg, som hun ruger ud i løbet af ca. 16 dage. Begge forældre mader ungerne og efter yderligere 19-25 dage, forlader ungerne reden. Vandstæren får som oftest to kuld unger om året.