Høgeuglekasse

En kasse til Høgeugle, Lille Skallesluger eller Hvinand

Hvis du vil lave en redekasse til enten hvinanden, den lille skallesluger eller høgeuglen, skal du bruge forskellige ting:

  • Brædder af ikke-imprægneret fyr eller gran.
  • Galvaniseret søm eller skruer. (hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker)

Bundens indvendige minimums mål, bredde gange dybde, bør være 20 x 25 cm.

Kassens højde fra lågets underkant, til kassens underkant bør være 50 cm.

Dybde fra flyvehullets nedre kant, til kassens underkant bør være 30 cm.

Flyvehullet bør være 12 x 12 cm.

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 4 meter over jorden. Åbningen vendes mod nord eller øst.

Redekasse Hvinand