Mere om Høgeuglen

Viden om arten

Dansk navn: Høgeugle

Latinsk navn: Surnia ulula

Orden: Ugler (Strigiformes)

Kropslængde: 35-43 cm

Levested: Det nordlige Europa, Rusland, Sibirien til Stillehavskysten og videre østpå til Alaska og Canada.

Høgeuglen ses sjældent i Danmark, men kommer i visse år på besøg. Den er let genkendelig på det fint tværstribede bryst og de nærmest lysende gule øjne. Høgeuglen er ofte dagsaktiv og kan ses siddende i enkeltstående træer.

Høgeuglen minder i flugten om en stor spurvehøg. Den har ”falske øjne” i nakken til at narre eventuelle fjender med. Den lever i områder hvor der er birk og fyrreskov. Høgeuglen lever primært af gnavere som mus og lemminger, men om vinteren udgør småfugle op til drosselstørrelse en stor del af dens føde. Den foretrækker at have adgang til sumpe, enge eller dale hvor den kan jage.

Høgeuglen yngler ret tidligt på året og får kun et kuld unger om året. Den finder sig et hult træ eller en redekasse, hvor den lægger 6-10 æg i slutningen af marts. Den ruger på æggene i 25-30 dage og efter yderlige 25-35 dage, er ungerne flyveklare. De er dog afhængige af forældrene i 2-4 uger mere, før de kan klare sig selv. Mens ungerne er i opvækst, skal man passe på, hvis man nærmer sig reden. Høgeuglen beskytter dens unger på en aggressiv måde når den føler sig truet og angriber mennesker hvis de forstyrrer for meget.