Mere om Hvinanden

Viden om arten

Navn: Hvinand

Latinsk navn: Bucephala clangula

Orden: Andefugle (Anseriformes)

Kropslængde: 46 cm

Levested: Udbredt i et bælte omkring Nordpolen, dog ikke på Grønland, Island og Beringstrædet. Yngler sporadisk sydpå til Tjekkiet.

Hvinanden er en ret almindelig dykand i Danmark. Den har et let genkendeligt hoved med en toppet isse. Den har gule øjne og er primært sort og hvid. Hannen har sort hoved med metalgrønt skær og hunnen har et brunt hoved.

Hvinanden har fået dens navn efter den lyd som dens vinger frembringer. Den er ret almindelig at se i Danmark, men den ses oftest om vinteren, hvor den overvintrer i Danmark og under efterårstrækket. Der skønnes at være omkring 60 ynglende par i Danmark, hvor de fleste befinder sig på Sjælland. Hvinanden er en dykand, hvilket vil sige at den dykker efter sin føde. Føden består af snegle, insekter, småfisk, vandplanter og muslinger. Hannen kurtiserer hunnen i marts og april, ved at kaste hovedet bagud og sprøjte med vand. I løbet af maj og juni, lægger hunnen 8-11 æg oppe i et hulrum i et træ eller i en redekasse. Det ene kuld unger de får om året, ruger hun ud i løbet af 29-30 dage. Når æggene er klækket, springer ungerne selv ud af hulen og ned på jorden, fra en højde på ca. 4 meter. Nede på jorden følger de efter hunnen ned til nærmeste sø eller å. Her bliver ungerne ved hunnen i 57-66 dage, hvorefter de kan klare sig selv.