Mere om Lille Skallesluger

Viden om arten

Dansk navn: Lille skallesluger

Latinsk navn: Mergellus albellus

Orden: Andefugle (Anseriformes)

Kropslængde: 41 cm

Levested: Nordrusland, Sibirien, Findland, Norge, Sverige, Tyskland og Holland

Den lille skallesluger er en flot sort og hvid dykand. Der overvintrer i Danmark mellem 500 og 1000. De ankommer i november og december og forlader landet igen i marts og april.

Lille skallesluger er på størrelse med en hvinand og er også nært beslægtet med denne, hvilket i sjældne tilfælde gør det muligt for dem at få unger med hinanden. Udfaldet af dette, kaldes en hvinsluger. Lille skallesluger lever af små fisk, som den dykker ned efter. Den søger føde på lavt vand i havet og ved rørskove i søer, hvor det er lettere at fange fisk. Den lille skallesluger bygger rede i hule træer eller i redekasser. Den får et kuld om året og lægger æggene i løbet af maj. De 7-9 æg klækkes efter 26-28 dage. Herefter følger ællingerne med hunnen ned i vandet, hvor de lærer at søge efter føde selv, dog under opsyn af hunnen. Efter omkring 10 uger er ungerne flyveklare og kan klare sig selv.