Mere om Blåmejsen

Viden om arten

Dansk navn: Blåmejse

Latinsk navn: Cyanistes caeruleus

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: Ca. 11,5 cm.

Levested: Europa, Asien og nord Afrika.

Blåmejsen er en almindelig standfugl i Danmark og ses ofte, bl.a. i folks haver.

Den kendes fra andre lignende fugle på den blå isse, den gule bug og den sorte streg igennem øjet. 

Blåmejsens fortrukne levested er løvfældende og blandede skove, men den findes dog også i sjældne tilfælde i nåleskov. Den kendes nok bedst fra parker, krat og i særdeleshed i haver, hvor den er en flittig gæst ved foderbrættet om vinteren. Blåmejsers primære føde om sommeren er insekter og især deres larver og edderkopper, som de også fodrer deres unger med. Deres reder bliver bygget i hule træer, men de bruger også gerne en redekasse. Blåmejsen lægger 7 – 14 æg omkring den 1. Maj, et æg om dagen. Når alle æg er lagt, begynder hunnen at ruge. Det tager 12 – 14 dage, før æggene klækkes. Når ungerne er næsten 20 dage gamle, hopper de ud af reden. Nu kan de selv flyve lidt omkring, men de gamle fodrer dem endnu et stykke tid. Blåmejserne får næsten altid to kuld om året.

Foto: Estormiz