Mere om Fyrremejsen

Viden om arten

Dansk navn: Fyrremejse 

Latinsk navn: Poecile montanus

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 11,5 cm.

Levested: Europa og i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavskysten og Japan

Fyrremejsen er en lille mejse, der ligner sumpmejsen, men den kan kendes på den lidt større ”hagesmæk” og at ”hætten” er mat sort, frem for glinsende sort. Men den bedste måde at kende dem fra hinanden, er på deres kald.  

Fyrremejsen lever, trods sit navn, i løvskov og blandet skov, men bliver i det meste af Skandinaven fortrængt til fyrreskov af sumpmejsen. Fyrremejsen er en udpræget standfugl, men strejfer dog længere væk end eksempelvis Sumpmejsen.

I ynglesæsonen lever den af insekter men udenfor ynglesæsonen lever den af frø og bær. I Danmark yngler fyrremejsen kun i Sønderjylland, hvor den i modsætningen til resten af Skandinavien fortrænges til pilemoser. Den bygger rede i huller i træerne eller laver selv huller i rådne træer. Den yngler i perioden April-Juni, hvor den lægger 6-9 æg. Efter ca. 13 dage, klækkes æggene. Ungerne er store nok til at klare sig selv efter ca. 18 dage.