Mere om Sortmejsen

Viden om arten

Dansk navn: Sortmejse

Latinsk navn: Periparus ater

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: Ca. 11,5 cm.

Levested: Europa og det nordlige Asien

Sortmejsen er en ret almindelig standfugl i Danmark og ses oftest i store nålebevoksninger. Det er den mindste af de Europæiske mejser. Den kendes bedst fra eksempelvis musvitten, på den sorte hætte med den lange hvide plet i nakken, den grå ryg samt det beige bryst. 

Sortmejsen er en lille buttet spurv der for det meste opholder sig på de yderste grene i store nåleskove. Den forekommer i Europa, det nordligste Afrika, Mellemøsten og i et bælte tværs over Rusland og Centralasien til stillehavskysten, Japan og sydpå til Kina. Dens føde består om sommeren af insekter og edderkopper og om vinteren lever den af frø, som den hamstrer. 

Sortmejsen yngler i de fleste europæiske lande, men ikke i det nordligste Skandinavien. I Danmark yngler den i hele landet, men de største grupper findes ved Nord, Vest samt Midtjylland, ved de store nåleplantager. Den yngler i træhuller, men bruger også musehuller samt huller ved rødderne af træer. De lægger 7 – 11 æg som de ruger på i ca. 14 dage. Efter 16 – 19 dage er ungerne gamle nok til at klare sig selv.

Foto: Alpsdake Foto: John GB Garrett