Mere om Sumpmejsen

Viden om arten

Dansk navn: Sumpmejse (tidligere gråmejse)

Latinsk navn: Poecile palustris (tidligere Parus palustris)

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: Ca. 11,5 cm.

Levested: Størstedelen af Danmark, dog ikke på Bornholm. Desuden findes den Norge, Sverige, Vest- Central og Østeuropa samt Tyrkiet og en lille bestand i det østlige Asien.

Sumpmejsen er en lille grå mejse, der er en almindelig standfugl i Danmark. Den har en sort hætte og sort ”hagesmæk”.  Hagesmækken er mindre end på fyrremejsen.

Sumpmejsen findes i Danmark, især i ældre løvskov med rig underskov. Sumpmejsen foretrækker de mere fugtige dele af skovene, hvilket gør den almindelig at se, blandt andet i ellesumpe. Den kan dog også finde på at yngle i store gamle villahaver. Sumpmejsen lever af insekter og edderkopper om sommeren og frø om vinteren. Den hamstrer i store mængder bog og agern, som den gemmer i barken på gamle træer. På grund af den veludviklede hukommelse, kan den så finde sine forråd igen i løbet af vinteren og leve heraf. Sumpmejsen yngler i huller i træerne og lignende steder.

Yngleperioden starter i april og slutter i juni. De lægger 6-8 æg og ruger i ca. 13 dage, til ungerne er klar til at klare sig selv. For det meste får de kun et kuld unger pr. sæson, men det sker dog at de får 2 kuld.

Foto: Marek Szczepanek Foto: Sławek Staszczuk