Mere om Topmejsen

Viden om arten

Dansk navn: Topmejse

Latinsk navn: Lophophanes cristatus

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 10,5-12 cm.

Levested: Størstedelen af Europa

Topmejsen er en almindelig ynglefugl i nåleskove i Jylland og på Fyn. Den er let genkendelig med sin karakteristiske sorte og hvide top. Topmejsen har desuden en sort ”hagesmæk”, ligesom sumpmejsen og Fyrremejsen. 

Topmejsen er den eneste lille spurvefugl i Europa, der har en tydelig top. Den yngler kun i Europa, men dog så langt mød Øst, som til de nordlige Uralbjerge. Den mangler helt på Sjælland og resten af det østlige Danmark på grund af den spredningsbarriere, som Storebælt udgør. Topmejsen lever af insekter og edderkopper om sommeren og laver forråd i revner i barken i løbet af efteråret, ligesom sumpmejsen. Topmejsen udhugger selv sine redehuller, i modsætning til andre mejser. Det er hunnen der står for denne opgave. Den lægger 4-6 æg i April-Maj og ruger i 13-15 dage. Efter 16-20 dage, kan ungerne klare sig selv.