Musvitkasse

Kassen kan også bruges til Skovspurv, den Brogede Fluesnapper eller Rødstjert.

Hvis du vil lave en redekasse til enten musvitten, skovspurven, den broget fluesnappe eller rødstjerten, skal du bruge forskellige ting:

  • Brædder af ikke-imprægneret fyr eller gran.
  • Galvaniseret søm eller skruer. (hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker)
  • Et hulbor på 32 m.m.

Bundens indvendige minimum mål, bredde gange dybde, bør være 10 x 15 cm. (Evt. 10 x 10 cm.)

Kassens højde fra lågets underkant, til kassens underkant bør være 30 cm.

Dybde fra flyvehullets nedre kant, til kassens underkant bør være 22 cm.

Flyvehullets diameter bør være 3,2 cm.

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 1,5 meter over jorden og åbningen vendes mod Nord eller øst.

 Redekasse Musvit