Mere om Broget fluesnapper

Viden om arten

Dansk navn: Broget fluesnapper

Latinsk navn: Ficedula hypoleuca

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 13 cm.

Levested: Nordeuropa, det vestlige Storbritannien, dele af Frankrig og Spanien samt i det nordlige Rusland og vestlige Sibirien.

Broget fluesnapper er en lille kompakt fugl, med relativ kort hale. Hannen er sort eller skiffer grå med 2 hvide pandepletter. Hunnen  er gråbrun, hvor hannen er sort. Den er en ret almindelig ynglefugl i Danmark. 

Broget fluesnapper ses ofte når den flyver fra en pind, på jagt efter insekter. Den lever i åben løvskov, parker og store haver. Den konkurrerer ofte med musvitter om redepladser og kan i visse tilfælde dræbe musvitten, trods det, at musvitten er større. Hunnen kan også i visse tilfælde hurtigt bygge en rede oven på musvittens, så musvitten er tvunget til at bygge en rede et andet sted. Broget fluesnapper er hulruger og både under og efter redebyggeriet parrer hannen sig med hunnen. Når æggene lægges i løbet af maj eller juni, flyver hannen op til flere kilometer væk for at yngle med en anden hun. Efter denne har lagt æg, vender hannen enten hjem til den første hun og hjælper med opfostringen eller finder en tredje hun at parre sig med. Ingen af hunnerne ved dog at dette foregår. Hunnen lægger 5-8 æg i midten af maj og i løbet af ca. 14 dage er æggene udruget. Efter endnu 15-16 dage, flyve ungerne fra reden.

Hvis du er interesseret i at vide mere om broget fluesnapper, kan du gå ind på disse links: 

Foto: Jerzystrzelecki Foto: Lars Falkdalen Lindahl Foto: Ron Knight