Mere om Musvit

Viden om arten

Dansk navn: Musvit

Latinsk navn: Parus major

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 14 cm.

Levested: Hele Europa, bortset fra Island. Desuden Nordafrika, Rusland, store dele af Asien og videre Østpå til Japan

Musvitten er den største af vores mejser og er en af vores mest almindelige ynglefugle og standfugle. Det er også den fugl der optræder på de mest forskellige levesteder. En flittig gæst på både fuglebrætter og i redekasser. 

Musvitten er let genkendelig på det gule bryst og det sorte hoved med hvide kinder. Man kender nok musvitten bedst fra foderbrættet, hvor den kommer ofte.  Navnet musvit, er et forsøg på at gengive fuglens sang. Der er en udbredt hakkeorden i musvit flokke, hvor hannen bestemmer og den han med bredest bryststribe, bestemmer mest. De fugle med høj status spiser før de andre og ved foderbrættet kan de finde på at komme med et alarmkald, så de andre fugle flyver i sikkerhed. På den måde har de mere plads ved foderbrættet.

Om sommeren lever musvitten af insekter, larver, orme og frø og om vinteren spiser den det der er tilgængeligt. Musvitten er hulruger og yngler to gange om året. Allerede i Januar-Februar leder parret efter en bolig og første kuld æg lægges fra først i maj til først i juni. Efter 12-14 dage klækkes de 8-12 æg og efter endnu 19-21 dage kan ungerne klare sig selv. Andet kuld lægges i juli.