Mere om Skovspurv

Viden om arten

Dansk navn: Skovspurv

Latinsk navn: Passer montanus

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 14 cm.

Levested: Størstedelen af Europa og Asien

Skovspurven minder umiddelbart om gråspurven, men skovspurven har en sort plet på den hvide kind og har derudover en brun hætte frem for gråspurvens grå. Der er ikke nogen åbenlys forskel på hanner og hunner. Skovspurven er en meget almindelig standfugl i Danmark. 

Skovspurven er anelse mindre end gråspurven, men minder ellers en del om den. Den findes i det meste af landet, men ses dog sjældent i de store byer. Skovspurven flyver over større områder men er en udpræget standfugl. Den lever af frø, insekter og edderkopper og ses ofte ved foderbrættet i løbet af vinteren. Skovspurven danner par for livet, og de har deres rede i huller i træer og i redekasser. De får 2-3 kuld om året, hvor det første kuld på 4-6 æg bliver lagt i april. Æggene bliver udruget i løbet af 12-14 dage og efter yderligere 12-14 dage kan ungerne klare sig selv.

Foto: Karelj Foto: Laitche