Perleuglekassen

Denne kasse kan også anvendes af Allike og Huldue.

Hvis du vil lave en redekasse til enten Alliken, Hulduen eller Perleuglen, skal du bruge forskellige ting:

  • Brædder af ikke-imprægneret fyr eller gran
  • Galvaniseret søm eller skruer. (hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker)

Bundens indvendige minimums mål, bredde gange dybde, bør være 20 x 25 cm.

Kassens højde fra lågets underkant, til kassens underkant bør være 50 cm.

Dybde fra flyvehullets nedre kant, til kassens underkant bør være 35 cm.

Flyvehullet bør være 10 x 10 cm.

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 6 meter over jorden. Åbningen vendes mod Nord eller øst.

Redekasse Perleugle