Mere om Allike

Viden om arten

Dansk navn: Allike

Latinsk navn: Corvus monedula

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 33 cm.

Levested: Størstedelen af Europa, det vestlige Rusland, Tyrkiet, Iran og Marokko.

Alliken er den mindste af vores kragefugle. Den er sort med lysegrå nakke og lyse øjne i forhold til det sorte omkring øjnene. Dens skrig gjorde at den i ældre tid blev kaldt Ka, hvilket findes endnu som en del af navnet Kalundborg.

Alliken er ganske almindelig i Danmark og ses hele året. Alliken er både standfugl og trækfugl. Dem der trækker, flyver til Sydvesteuropa. Den er social og koloniruger og lever af stort set alt hvad den kan finde, blandt andet biller, orme, insekter, frø, bær og korn. Alliken bliver kønsmoden som toårig og beholder sin mage hele livet. Både hannen og hunnen hjælpes ad med at bygge reden. Oprindeligt laver de reder i hule træer, i skove og i parker, men bygger også reder i stigende grad i skorstene og redekasser.

Alliken får et kuld unger om året og lægger de 4-6 æg fra midt i april. Æggene bliver udruget af hunnen alene i løbet af 18-19 dage. Når æggene er klækket, fodrer begge forældre ungerne i 30-35 dage, hvorefter ungerne er flyveklare. Ungerne bliver dog i nærheden et stykke tid efter.