Mere om Huldue

Viden om arten

Dansk navn: Huldue

Latinsk navn: Columba oenas

Orden: Duefugle (Columbiformes)

Kropslængde: 33 cm.

Levested: Det meste af Europa, det nordvestlige Afrika og det vestlige Asien.

Hulduen minder meget om de andre duer men kan kendes på den grønne halsplet og de helt sorte øjne. Det er en ret almindelig trækfugl i Danmark, der ankommer i starten af marts og april og forlader landet igen sidst i august til oktober.

Hulduen ses ikke så ofte som eksempelvis ringduen. Den holder mest til i gammel løvskov, hvor den kan lave sin rede. Gerne i nærheden af agerjord, hvor den kan finde føde. Den lever primært af planteføde, såsom frø, skud, rødder, knopper, blomster og blade, men spiser også insekter og snegle i ny og næ. Den laver sin rede i huller i træerne, hvilket også er grunden til dens navn. Den bruger gladelig sortspættens gamle huller, men bruger også gerne redekasser og i visse tilfælde kaninhuller i klitområder. Den yngler i det første år af dens liv og får op til tre kuld unger om året herhjemme.

Hulduen lever primært i sæsonægteskaber, men der er enkelte der bliver sammen i længere perioder. Fra midten af april lægger hunnen 2 æg, som det første kuld. Dem ruger hun ud i løbet af 16-18 dage. Efter yderligere 20-30 dage er ungerne flyvefærdige og forlader reden.

Foto: Mike Pennington Foto: Chris Cant