Mere om Perleugle

Viden om arten

Dansk navn: Perleugle

Latinsk navn: Aegolius funereus

Orden: Ugler (Strigiformes)

Kropslængde: 25 cm.

Levested: Det nordlige Europa, Asien og Nordamerika. Det nordlige Skandinavien, østover gennem Baltikum og Rusland. Desuden er der en spredt bestand i Centraleuropa.

Perleuglen er en lille ugle med et noget forundret ansigtsudtryk. Den har en brun overside med hvide prikker og en hvid underside med brune utydelige pletter. Det er en sjælden ynglefugl og vintergæst i Danmark.

Perleuglen er nataktiv og gemmer sig for det meste om dagen, så den kan være svær at se i naturen. Ikke mindst fordi den er ganske sjælden herhjemme. Der findes kun ganske få par der yngler, og de yngler sandsynligvis ikke hvert år i Danmark. Perleuglen kan ses som træk og vintergæst på Bornholm, på Sjælland og i Østjylland. Den lever primært af mus som den fanger i skoven, men af og til fanger den også småfugle. Den laver reder i gamle sortspættehuller, men bruger også redekasser. Perleuglen får kun et kuld unger om året. Den lægger 3-7 æg i april til maj og ruger på æggene i 25-32 dage. Efter endnu 28-36 dage er ungerne store nok til at klare sig selv.